top of page

Príomhoide:  C. Doherty

Leasphríomhoide:  C. Hegarty

 

Tel:  (074) 9385988

Fax:  (074) 9385864

E-mail:  moville@donegaletb.ie

Mccgaeilge.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

            LipDub as Gaeilge                       Cha Cha Slide.....                          Thriller                               An Dreoilín 

                 MCC 2019                                            Grúpaí na hIdirbhliana                                            MCC 2018           

Bhuel a chairde,

Fearadh na fáilte romhaibh ar ais ar scoil.  Tá súil agam gur bhain sibh sult mór as laethanta saoire an tsamhraidh.  Nach deas an obair thógála a fheiceáil ar siúl ar láthair na scoile (Is fearr mall ná choíche)?  An téarma seo, beidh mé ag iarraidh ábhar nua a chruthú a bhaineann leis an ghramadach agus leis na sraitheanna pictiúr.  Má tá sibh ag iarraidh teacht ar acmhainní éigin i mbliana, labhair liom agus déanfaidh mé mo sheacht ndícheall cuidiú libh.  Oibrigh go crua an téarma seo chun tús láidir a chur leis an scoilbhliain nua.

Go n-éirí libh!  N. Ní Chnáimhsí

(6ú Meán Fómhair 2023)

Well folks,

You're most welcome back to school.  I hope you really enjoyed the summer holidays.  Isn't it great to see the building work happening on site (Better late than never)?  This term, I want to create some new material relating to grammar and the Sraith Piciúr.  If you need any resources this year, speak to me and I'll do my very best to help. 

Work hard this term & have a strong start to the new school year. 

All the best!  N. Ní Chnáimhsí

(6th September 2023)

Gaeilgeoirí nach múineann Gaeilge

Idirbhliain B 2018

Picture1.jpg

SEACHTAIN na GAEILGE 2021:

Buaiteoirí -

Comórtas Míme = Kinga Matyja

Comórtas TikTok = Peadar Ó Gráinne

Dúshlán Bake-off = Adam Boggs

Aithris Filíochta = Kelene Nic Dhiarmada

Dúshlán Kahoot =

Úna Peto & Domhnaillín NicDhiarmada

Gúrú na Gaeilge = Anraí Ó Buaigh 

https://docs.google.com/document/d/17Rm3HR2QYX0-bX6LMXPsEG4j157tMaa5FosswcqwSDg/edit?usp=sharing

51csv1.jpg
1ú, 2ú, 3ú BLIAIN_  Dúshlán Bake-off (9 Mar 2021 6_56_53 p.m.).jpeg

Comhghairdeas le Kinga agus Adam!  

Timpeall na Scoile -

Idirbhliain A 2018

TnagC.jpg
Ceol.jpg

            Tráth na gCeist 2018                     

                  An chéad áit!

 

  Ceol 2018 - An 3ú Bliain                             Winners of Donegal ETB Awards 2016

                                                                                    'Commemorating 1916'

   Seo Linn' 2017

      N. Ní Chnáimhsí                                 Grace Bonner                                 Marie McLaughlin                                Deirdre Guy

bottom of page