Príomhoide:  A. Doogan

Leasphríomhoide:  E. Ryan

 

Tel:  (074) 9385988

Fax:  (074) 9385864

E-mail:  moville@donegaletb.ie

Mccgaeilge.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

            LipDub as Gaeilge                       Cha Cha Slide.....                          Thriller                               An Dreoilín 

                 MCC 2019                                            Grúpaí na hIdirbhliana                                            MCC 2018           

Bhuel a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh uilig i mbarr na sláinte agus go bhfuil tús dearfach curtha agaibh ar an scoilbhliain nua.  Is deas bhur n-aghaidheanna a fheiceáil gan mascanna (go dtí Oíche Shamhna!).  Beidh na scrúduithe tí ar siúl roimh i bhfad - Bígí ullamh fána gcoinne!  Tá neart ábhair ar fáil anseo a chuideoidh libh dul i mbun staidéir.  Abraigí liom má tá a dhath ar iarraidh agus réiteoidh mé cibé ganntanas atá i gceist.  Bainigí sult an an sos lárthéarma.

(24ú Deireadh Fómhair 2022)  NNíC.

Well folks,

I hope you're all in the best of health and that you've had a positive start to the new school year.  It's lovely to see your faces without masks (till Hallowe'en!).  The house exams will take place soon - Be ready for them!  There's plenty of material here that will help you study.  Do tell me if anything's missing and I'll rectify any omissions.  Enjoy the mid-term break. 

(24th October 2022) 

Gaeilgeoirí nach múineann Gaeilge

Idirbhliain B 2018

SEACHTAIN na GAEILGE 2021:

Buaiteoirí -

Comórtas Míme = Kinga Matyja

Comórtas TikTok = Peadar Ó Gráinne

Dúshlán Bake-off = Adam Boggs

Aithris Filíochta = Kelene Nic Dhiarmada

Dúshlán Kahoot =

Úna Peto & Domhnaillín NicDhiarmada

Gúrú na Gaeilge = Anraí Ó Buaigh 

https://docs.google.com/document/d/17Rm3HR2QYX0-bX6LMXPsEG4j157tMaa5FosswcqwSDg/edit?usp=sharing

51csv1.jpg
1ú, 2ú, 3ú BLIAIN_  Dúshlán Bake-off (9 Mar 2021 6_56_53 p.m.).jpeg

Comhghairdeas le Kinga agus Adam!  

Timpeall na Scoile -

Idirbhliain A 2018

TnagC.jpg
Ceol.jpg

            Tráth na gCeist 2018                     

                  An chéad áit!

 

  Ceol 2018 - An 3ú Bliain                             Winners of Donegal ETB Awards 2016

                                                                                    'Commemorating 1916'

   Seo Linn' 2017

      N. Ní Chnáimhsí                                 Grace Bonner                                 Marie McLaughlin                                Deirdre Guy