Príomhoide:  A. Doogan

Leasphríomhoide:  E. Ryan

 

Tel:  (074) 9385988

Fax:  (074) 9385864

E-mail:  moville@donegaletb.ie

Mccgaeilge.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

            LipDub as Gaeilge                       Cha Cha Slide.....                          Thriller                               An Dreoilín 

                 MCC 2019                                            Grúpaí na hIdirbhliana                                            MCC 2018           

Bhuel a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh uilig i mbarr na sláinte agus go bhfuil sibh ag baint suilt as an sos lárthéarma.  Tháinig eolas isteach mar gheall ar na scoláireachtaí Gaeltachta ón Chomhairle Chontae.  Tá brú ama orainn, áfach, mar tá an spriocdháta ag druidim linn.  Ba chóir go raibh na foirmeacha iarratais istigh (sceimscol@donegalcoco.ie) Déardaoin seo chugainn, 24ú Feabhra.  Má tá sé mar phlean agat dul chun na Gaeltachta (faoi dheireadh!) an samhradh seo, is fiú go mór iarratas a chur isteach fá choinne scoláireachta.  Is féidir an t-eolas ar fad a fháil anseo... (22ú Feabhra 2022)  NNíC.

Gaeltacht Info

Application Form

Hi folks,

I hope you're all in the best of health and that you're enjoying the midterm break.  Info has come in regarding the County Council's Gaeltacht scholarships.  Time is tight, though, because the deadline's nearly up.  Application forms need to be in (sceimscol@donegalcoco.ie) by this Thurs, 24th Feb.  If you plan to head to the Gaeltacht (at last!) this summer, it's well worth applying for a scholarship. 

All info is provided in the links above.  

(22nd Feb. 2022)  NNíC.

Gaeilgeoirí nach múineann Gaeilge

Idirbhliain B 2018

SEACHTAIN na GAEILGE 2021:

Buaiteoirí -

Comórtas Míme = Kinga Matyja

Comórtas TikTok = Peadar Ó Gráinne

Dúshlán Bake-off = Adam Boggs

Aithris Filíochta = Kelene Nic Dhiarmada

Dúshlán Kahoot =

Úna Peto & Domhnaillín NicDhiarmada

Gúrú na Gaeilge = Anraí Ó Buaigh 

https://docs.google.com/document/d/17Rm3HR2QYX0-bX6LMXPsEG4j157tMaa5FosswcqwSDg/edit?usp=sharing

51csv1.jpg
1ú, 2ú, 3ú BLIAIN_  Dúshlán Bake-off (9 Mar 2021 6_56_53 p.m.).jpeg

Comhghairdeas le Kinga agus Adam!  

Timpeall na Scoile -

Idirbhliain A 2018

TnagC.jpg
Ceol.jpg

            Tráth na gCeist 2018                     

                  An chéad áit!

 

  Ceol 2018 - An 3ú Bliain                             Winners of Donegal ETB Awards 2016

                                                                                    'Commemorating 1916'

   Seo Linn' 2017

      N. Ní Chnáimhsí                                 Grace Bonner                                 Marie McLaughlin                                Deirdre Guy