top of page

 

 

 

Aimsir Chaite 1

 

Aimsir Chaite 2

Irreg. Verbs - Aimsir Chaite

 

________________________

 

Present Tense Tutorial:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimsir Láithreach 1

 

 

Aimsir Láithreach 2

 

 

Aimsir Láithreach 3

 

________________________

 

 

 

 

 

 

Aimsir Fháistineach 1

 

 

Aimsir Fháistineach 2

 

 

Aimsir Fháistineach 3

 

__________________________

 

Conditional 1 (Hons)

 

 

Conditional 2 (Hons)

 

 

Verb Endings

 

 

 

 

 

 

 

Future Tense Tutorial:

3 x Tenses (A)

 

 

3 x Tenses (B)

 

 

3 x Tenses (C)

 

 

Free Verb

 

 

Faigh & Feic

 

Téigh & Bí

Indirect Speech (Hons.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page