Príomhoide:  A. Doogan

Leasphríomhoide:  E. Ryan

 

Tel:  (074) 9385988

Fax:  (074) 9385864

E-mail:  moville@donegaletb.ie

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

            LipDub as Gaeilge                       Cha Cha Slide.....                          Thriller                               An Dreoilín 

                 MCC 2019                                            Grúpaí na hIdirbhliana                                            MCC 2018           

Bhuel a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh uilig socraithe faoin am seo (chomh fada agus is féidir!).  Do lucht na hArdteiste, tá an chéad deichniúr sraith pictiúr don bhliain 2021 ar fáil anois ar leathanach speisialta.  Tá taifeadtaí orthu uaslódáilte agam lena gcois, ar an leathanach céanna.  Seans go mbeidh siad úsáideach agus sibh ag ullmhú don scrúdú béil.  Is saoithiúil an tréimhse é seo, dár ndóigh, ach déanfaimid ár seacht ndícheall tacaíocht a chur ar fáil daoibh anseo agus ar scoil. 

Ádh mór oraibh leis na scrúdaithe tí agus coinnigí slán...

12ú Samhain 2020

 

Hi folks,

I hope you're all settled back by now (so far as is possible!).  For Leaving Cert. students, the first 10 'sraith pictiúr' are now available on their dedicated page.  Recordings have been uploaded along with them, on the same page.  It's a strange time, of course, but we'll do our very best to provide you with support here and at school.

Best of luck with the house exams and keep safe...

12th November 2020

Gaeilgeoirí nach múineann Gaeilge

Idirbhliain B 2018

Timpeall na Scoile - Idirbhliain A 2018

TnagC.jpg
Ceol.jpg

            Tráth na gCeist 2018                     

                  An chéad áit!

   Seo Linn' 2017

 

Ceol 2018 - An 3ú Bliain                               Winners of Donegal ETB Awards 2016

                                                                                    'Commemorating 1916'