top of page

Príomhoide:  C. Doherty

Leasphríomhoide:  C. Hegarty

 

Tel:  (074) 9385988

Fax:  (074) 9385864

E-mail:  moville@donegaletb.ie

Mccgaeilge.jpg

Bhuel a chairde Gaeil. 

Creid é nó ná creid, tá muid ag druidim le deireadh na bliana - agus leis na scrúdaithe ar ndóigh!  Mar is eol daoibh faoin am seo, tá neart acmhainní ar fáil anseo chun cuidiú le bhur gcuid staidéir.  Míle buíochas do lucht na hIdirbhliana agus rang na hArdteiste Fheidhmigh a rinne obair na gcapall ar na mallaibh ag cruthú físeanna nua a léiríonn stádas na Gaeilge sa scoil agus an chraic a bhí againn le linn Sheachtain na Gaeilge.  Go maire sibh... 

N. Ní Chnáimhsí

(15ú Bealtaine 2024)

Well folks.  Believe it or not, we're approaching the end of the year - and the exams of course!  As you'll know by now, there are plenty of resources available here to help with your studies.  Many thanks to the TY's and the LCA class for the brilliant work recently creating videos to display the regard for Irish in the school and also the craic we had during Seachtain na Gaeilge this year.  Maith sibh!  N. Ní Chnáimhsí

(15ú May 2024)

    Lip Dub as Gaeilge                 Cha Cha Slide                  Mamma Mia                    Footloose

        MCC 2019                       SnaG 2024                    SnaG 2024                    SnaG 2024

                                                                     Grúpaí na hIdirbhliana

Picture1.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                            Cha Cha Slide.....                          Thriller                               An Dreoilín 

                                                                            Grúpaí na hIdirbhliana                                            MCC 2018           

Gaeilgeoirí Nach Múineann         Gaeilge 2024

Ceol.jpg
TnagC.jpg

 

  Ceol 2018 - An 3ú Bliain                             Winners of Donegal ETB Awards 2016

                                                                                    'Commemorating 1916'

            Tráth na gCeist 2018                     

                  An chéad áit!

    Seo Linn 2017

Gaeilgeoirí nach múineann Gaeilge

Idirbhliain B 2018

Timpeall na Scoile -

Idirbhliain A 2018

      N. Ní Chnáimhsí                                  Grace Bonner                                      Marie McLaughlin                                        Deirdre Guy

bottom of page