top of page

Príomhoide:  A. Doogan

Leasphríomhoide:  E. Ryan

 

Tel:  (074) 9385988

Fax:  (074) 9385864

E-mail:  moville@donegaletb.ie

Mccgaeilge.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

            LipDub as Gaeilge                       Cha Cha Slide.....                          Thriller                               An Dreoilín 

                 MCC 2019                                            Grúpaí na hIdirbhliana                                            MCC 2018           

Scéim Scoláireachtaí Gaeltachta an Chomhairle Chontae - County Council Gaeltacht Scholarships!

Foirm Iarratais - Application Form

Coláistí Gaeltachta Dhún na nGall

Spriocdháta = Déardaoin, 23ú Feabhra - Deadline = Thurs. 23st Feb.

Bhuel a chairde, bliain úr mhaith daoibh.

Tá súil agam go bhfuil tús maith curtha agaibh leis an téarma nua agus gur bhain sibh sult as an sneachta mór!  Téarma gnóthach os ár gcomhair - Na bréagscrúdaithe, Seachtain na Gaeilge agus na scrúdaithe béil don Ardteist a dhéanfar idir 1ú agus 6ú Aibreán.  Ná déan dearmad go bhfuil ábhar tacaíochta ar an cheathrú leathanach anseo agus go bhfuil na sraitheanna pictiúr ar fáil ar an chúigiú leathanach.  Má thig linn cuidiú ar dhóigh ar bith eile, labhair linn fá dtaobh de agus ádh mór leis an ullmhúchán! 

(9ú Feabhra 2023)

Well folks, happy new year. 

I hope you've made a good start to the new term and that you enjoyed the big snow!  A busy term ahead of us - the mocks, Seachtain na Gaeilge and the Leaving Cert. orals which will be held between the 1st and 6th April.  Don't forget there is support material available on the fourth page here and the 'sraitheanna pictiúr' can be found on the fifth page.  If we can help in any other way, just speak to us about it and best of luck with the prep!

(9th February 2023)

Gaeilgeoirí nach múineann Gaeilge

Idirbhliain B 2018

SEACHTAIN na GAEILGE 2021:

Buaiteoirí -

Comórtas Míme = Kinga Matyja

Comórtas TikTok = Peadar Ó Gráinne

Dúshlán Bake-off = Adam Boggs

Aithris Filíochta = Kelene Nic Dhiarmada

Dúshlán Kahoot =

Úna Peto & Domhnaillín NicDhiarmada

Gúrú na Gaeilge = Anraí Ó Buaigh 

https://docs.google.com/document/d/17Rm3HR2QYX0-bX6LMXPsEG4j157tMaa5FosswcqwSDg/edit?usp=sharing

51csv1.jpg
1ú, 2ú, 3ú BLIAIN_  Dúshlán Bake-off (9 Mar 2021 6_56_53 p.m.).jpeg

Comhghairdeas le Kinga agus Adam!  

Timpeall na Scoile -

Idirbhliain A 2018

TnagC.jpg
Ceol.jpg

            Tráth na gCeist 2018                     

                  An chéad áit!

 

  Ceol 2018 - An 3ú Bliain                             Winners of Donegal ETB Awards 2016

                                                                                    'Commemorating 1916'

   Seo Linn' 2017

      N. Ní Chnáimhsí                                 Grace Bonner                                 Marie McLaughlin                                Deirdre Guy

bottom of page