top of page

Príomhoide:  C. Doherty

Leasphríomhoide:  C. Hegarty

 

Tel:  (074) 9385988

Fax:  (074) 9385864

E-mail:  moville@donegaletb.ie

Mccgaeilge.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

            LipDub as Gaeilge                       Cha Cha Slide.....                          Thriller                               An Dreoilín 

                 MCC 2019                                            Grúpaí na hIdirbhliana                                            MCC 2018           

Lá Fhéile Vailintín sona daoibh a chairde!

Tá súil agam go bhfuil sibh ag baint suilt as na laethanta saoire.  Tá roinnt oibre déanta agam ar na

sraitheanna pictiúr - Tá físeáin nua uaslódáilte ar an chúigiú leathanach, don lucht ardleibhéil ach go háirid.  Cuideoidh siad le do chuid ullmhúcháin don scrúdú béil ag an Cháisc.  Chomh maith leis sin, tá na sonraí

agus an fhoirm iarratais ar fáil thíos do scoláireachtaí an Chomhairle Contae. 

Is é an spriocdháta ná an Déardaoin, 22ú Feabhra.

N. Ní Chnáimhsí

(14ú Feabhra 2024)

Happy Valentine's Day folks!

I hope you're enjoying the holidays.  I've been working on the Sraith Pictiúr - New videos have been uploaded to the fifth page, in particular for higher level students.  They'll help with your prep. for the orals at Easter. 

Also, the details and application form are available below for the County Council scholarships...

the deadline for which is Thursday, 22nd February.

County Council Scholarships 2024

Application Form 2024

N. Ní Chnáimhsí

(14th February 2024)

Gaeilgeoirí nach múineann Gaeilge

Idirbhliain B 2018

Picture1.jpg

SEACHTAIN na GAEILGE 2021:

Buaiteoirí -

Comórtas Míme = Kinga Matyja

Comórtas TikTok = Peadar Ó Gráinne

Dúshlán Bake-off = Adam Boggs

Aithris Filíochta = Kelene Nic Dhiarmada

Dúshlán Kahoot =

Úna Peto & Domhnaillín NicDhiarmada

Gúrú na Gaeilge = Anraí Ó Buaigh 

https://docs.google.com/document/d/17Rm3HR2QYX0-bX6LMXPsEG4j157tMaa5FosswcqwSDg/edit?usp=sharing

51csv1.jpg
1ú, 2ú, 3ú BLIAIN_  Dúshlán Bake-off (9 Mar 2021 6_56_53 p.m.).jpeg

Comhghairdeas le Kinga agus Adam!  

Timpeall na Scoile -

Idirbhliain A 2018

TnagC.jpg
Ceol.jpg

            Tráth na gCeist 2018                     

                  An chéad áit!

 

  Ceol 2018 - An 3ú Bliain                             Winners of Donegal ETB Awards 2016

                                                                                    'Commemorating 1916'

   Seo Linn' 2017

      N. Ní Chnáimhsí                                 Grace Bonner                                 Marie McLaughlin                                Deirdre Guy

bottom of page