OBAIR BHAILE

5ú Bliain (Hons):

Mo Ghrá-sa (Idir Lúibíní) - Nuala Ní Dhomhnaill

 

_____________________________________________

2ú Bliain:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dán - An Ghealach

6ú Bliain (Ord):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léamhthuiscint - Carrie Crowley

_____________________________________________

 

6ú Bliain (Ord):

 

 

 

 

 

 

Timpiste Bóthair a Chonaic Mé

_____________________________________________

5ú Bliain (Hons):

Modh Coinníollach - Ceacht 7

_____________________________________________

 

5ú Bliain (Hons) & 6ú (Ord)

 

 

Léamhthuiscint - Freagraí

_____________________________________

1ú Bliain & 2ú Bliain:

Watch this tutorial on the present tense.  

_____________________________________

5ú Bliain (Hons):

Freagraí/Míniú do Cheacht 6...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

3ú Bliain (Ord) & 6ú Bliain (Ord):

An aimsir chaite (the past tense) is really important because when you're writing a story/blog, it'll all be in the aimsir chaite.  Take some time to study the powerpoint attached and the accompanying notes/examples...

Aimsir Chaite 1

Aimsir Chaite 2

Irreg. Verbs - Aimsir Chaite

_____________________________________

FÓGRAÍ

 

An Aoine, 8ú Bealtaine:

 

3ú Bliain:

Following consultation with school management and guidance from the ETBI, the Irish Department has devised the following criteria for descriptors at the end of the year:

______________________________

Mock results = 40%

______________________________

Work completed during 1st, 2nd & 3rd year (up to March 12th 2020)  

...This includes CBA's/punann = 40%

______________________________

Work completed since March 12th 2020 

(engagement with Google Classroom etc.) = 20%

______________________________

As a department, we hope that you and your family are keeping well during this difficult time.  We look forward to seeing you next term... 

Tabhair aire, 

Roinn na Gaeilge.

An Déardaoin, 23ú Aibreán:

Mar is eol daoibh faoin am seo, tá mo chuid ceachtanna agus nótaí curtha suas agam ar YouTube (bhí sé níos gaiste le huaslódáil). 

As you know by now, I've put all my lessons and notes up on YouTube (it proved quicker to upload).  My students can access the material via Google Classroom, but for anyone else looking to avail of these resources during this challenging time, just follow the link below...

https://www.youtube.com/feed/my_videos

Tá súil agam go bhfuil achan duine i mbarr na sláinte, NNíC.

 

An Déardaoin, 19ú Márta:

6ú Bliain:

Scrúdaithe béil curtha ar ceal inniu.

Oral exams cancelled today.

Gheobhaidh gach duine an 40% iomlán.

Everyone will get the full 40%.

D'éirigh le gach duine cheana féin!  Seo seans duit anois cuir le tús breá dearfach.  Bhí cuid agaibh nach raibh ag iarraidh Gaeilge 'a chur san áireamh' do chóras na bpointí.  Ba chóir daoibh machnamh a dhéanamh ar an phlean sin.  Beidh seans níos fearr agaibh anois.  Dírigh isteach ar an chúrsa Gaeilge le díogras leis an deis a thapú cur le do chuid pointí!  Agus ná déan dearmad gurbh fhiú go fóill na sraitheanna pictiúr sa cheapadóireacht ar pháipéar 1.

Everyone has already passed!  This is your chance now to build on a really positive start.  Some of you were planning on 'not counting' your Gaeilge for the points system.  You should reconsider that plan.  You'll have a better chance now.  Plough into the cúrsa Gaeilge and grab the chance to add to your points!  And don't forget that the sraitheanna pictiúr are still worthwhile for your composition on paper 1.

An Luan, 16ú Márta

3ú Bliain:

I've recorded & uploaded 5 CBA presentations to Google Classroom.  PLEASE can remaining 11 students send me CBA's ASAP so I can get working on them for you.  GRMA!